specialisté na tónování autoskel a polepy aut

Kontakt

Menu

Zavolejte nám

Napište nám

Poptávka

Nechte si zaslat nezávaznou cenovou kalkulaci na Váš mail, vyplňte poptávkový formulář níže.

  Tónování autoskelAutopolepy PPF fóliíBarevné a designové autopolepy

  Menu

  Domovská stránka

  Tónování autoskel

  Ochranné fólie PPF

  Barevné a designové polepy

  Reference

  Fotogalerie

  Ceník

  Kontakt

  specialisté na tónování autoskel a polepy aut

  Kdo jsme?

  náš web je : www.igelityfol.cz

   

  Tereza Vrkočová

  IČO: 75359111

  Sídlo firmy : Dolnoměcholupská 199/18, Praha 10,109 00

   

  Jiří Vrkoč

  IČO: 01875281

  Sídlo firmy: Dolnoměcholupská 199/18, Praha 10, 109 00

   

  Zásady ochrany osobních údajů

  klademe si  za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů.

  Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby.

  1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo a kontaktní e-mail
  • dodací adresa

  Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být z naší strany automaticky získány a shromažďovány.

  Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 4. těchto Zásad: Jak lze zajisti editaci nebo výmaz osobních údajů?)

  2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

  Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti

  WEDOS Internet, a. s.

  Více informací zde: https://www.wedos.cz

  3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

  igelityfol.cz(Tereza a Jiří Vrkočovi) se zavazují, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů̊, vyplývající z právních předpisů.

  Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s  poskytování služeb poskytuje, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chráníme údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

  4. Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

  Zákazník může editovat své osobní údaje po přihlášení do svého uživatelské účtu. Pokud chce zákazník kompletně smazat celý účet i s historií všech konverzací, stačí napsat email na igelityfol@seznam.cz Proces smazání účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost zákazníka. Zákazník může být vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

  Pokud si zákazník vyžádat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na igelityfol@seznam.cz Zákazník může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

  5. Závěrečná ustanovení

  igelityfol.cz (Tereza a Jiří Vrkočovi)si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.igelityfol.cz

  Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

  Kontaktní údaje igelityfol.cz(Tereza a Jiří Vrkočovi) Tel: 725 785 228, igelityfol@seznam.cz

  Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

  Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.